必威客户端

<dl id="blntl"></dl>
  <form id="blntl"></form>
  <sub id="blntl"><listing id="blntl"><menuitem id="blntl"></menuitem></listing></sub>

   <address id="blntl"><address id="blntl"></address></address>
   <noframes id="blntl">
   <form id="blntl"></form><address id="blntl"><nobr id="blntl"><progress id="blntl"></progress></nobr></address>
   <noframes id="blntl">

         <noframes id="blntl"><form id="blntl"><nobr id="blntl"></nobr></form>
         <address id="blntl"></address>
          <noframes id="blntl">

          <address id="blntl"></address>

          Zadzwoń (48) 66 80 471

          info@agrosimex.com.pl

          Rosahumus – kwasy humusowe

          Rosahumus jest nawozem?organiczno- mineralnym zawieraj?cym kwasy humusowe, potas i ?elazo, przeznaczony do poprawy ?yzno?ci gleby.

          Rosahumus – Dzia?anie

          • Poprawia zasobno?? gleb,
          • Jej zwi?zki mog? magazynowa? 4 do12 razy wi?cej sk?adników pokarmowy ni? cz??? mineralna gleby,
          • Próchnica zwi?ksza te? zdolno?ci buforowe gleb, reguluj?c i stabilizuj?c ich odczyn,
          • Zwi?zki próchnicze maj? wysok? pojemno?? wodn?, mog? zatrzyma? nawet 5 krotnie wi?cej wody ni? same wa?? i to w formie dost?pnej dla ro?lin,
          • G?ównym sk?adnikiem próchnicy s? kwasy humusowe
          • Podnosz? ?yzno?? gleb dzi?ki wysokiej pojemno?? wymiany kationowej, zawarto?ci tlenu i ponadprzeci?tnej pojemno?ci wodnej,
          • Zdolno?? wi?zania nierozpuszczalnych jonów metali, tlenków i wodorotlenków i polne ich uwalnianie w miar? zapotrzebowania ro?lin.
          • Zmieniaj? w?a?ciwo?ci chemiczne gleby,
          • Neutralizuj? pH gleby,
          • Poprawiaj? dost?pno?? sk?adników pokarmowych i wody dla ro?lin,
          • Dzia?aj? jako naturalny czynnik chelatuj?cy jony metali w ?rodowisku zasadowym i u?atwiaj? ich pobieranie przez system korzeniowy,
          • Wzbogacaj? gleb? w substancj? organiczne i mineralne,
          • Posiadaj? ekstremalnie wysok? pojemno?? wymiany kationowej,
          • Zwi?kszaj? konwersje sk?adników pokarmowych (NPK i mikroelementów) do form dost?pnych dla ro?lin,
          • Zwi?kszaj? pobieranie azotu przez ro?liny,
          • Zmniejsza reakcj? fosforu z wapniem, ?elazem, magnezem i glinem przez co zwi?kszaj? ich dost?pno?? dla ro?lin,
          • Uwalnia CO2?z CaCO3?umo?liwiaj?c u?ycie w fotosyntezie,
          • Pomaga eliminowa? chlorozy spowodowane brakiem ?elaza,
          • Zmniejsza dost?pno?? substancji toksycznych z gleby

          Rosahumus – Stosowanie

          • Nawóz rozpu?ci? w wodzie
          • Najlepsze efekty stosowania kwasów humusowych? uzyskujemy na glebach lekkich, ubogich w humus oraz? rekultywowanych.
          • Przy wysokiej mineralizacji substancji organicznej kwasy humusowe zapewniaj? szybki i trwa?y wzrost ?yzno?ci takich gleb

           

           

          Jak mog? zamówi?

          Sklep internetowy

          Sprawd?

          Zadzwoń do nas

          Wype?nij formularz

          Sklepy stacjonarne

          Znajd?
          <dl id="blntl"></dl>
           <form id="blntl"></form>
           <sub id="blntl"><listing id="blntl"><menuitem id="blntl"></menuitem></listing></sub>

            <address id="blntl"><address id="blntl"></address></address>
            <noframes id="blntl">
            <form id="blntl"></form><address id="blntl"><nobr id="blntl"><progress id="blntl"></progress></nobr></address>
            <noframes id="blntl">

                  <noframes id="blntl"><form id="blntl"><nobr id="blntl"></nobr></form>
                  <address id="blntl"></address>
                   <noframes id="blntl">

                   <address id="blntl"></address>

                   Foreign exchange

                   news

                   Premier League

                   news

                   aviation

                   image

                   constellation

                   Technology

                   news